INFINITY REAL ESTATE als uw rentmeester, wat doen we? 

Als rentmeester van uw eigendom is het ons doel om u zorgeloos te laten genieten van uw investering(en). U ontvangt maandelijks de netto huurgelden, maar dan wel zonder de bijkomende kopzorgen want wij nemen de financiële, administratieve en technische opvolging van uw vastgoed voor onze rekening. Dit houdt in:

Administratief beheer:

- Dossiersamenstelling
- Vertegenwoordiging van de eigenaar naar derden
- Opvolging correcte uitvoering van de huurovereenkomst
- Toezicht op het afsluiten van de correcte verzekering eigenaar en huurders
- Voeren van alle briefwisseling
- Opvolgen van de huurbetalingen en indien nodig rappels uitsturen
- Overdracht van nutsvoorzieningen

Financieel beheer:

- Openen rentmeesterschapsrekening
- innen en doorstorten van de huurgelden
- Uitvoeren van tijdige indexaties
- betalen en afrekenen van contractuele verplichtingen
- Lasten en kosten afrekenen met eigenaar/huurders
- advies inzake rendementen en marktanalyse

Technisch beheer:

- Controle staat en opvolging onderhoud en herstellingen gebouw
- Voorzien van rechtmatig wooncomfort

U kan op beide oren slapen. Wij regelen alles! 

Rentmeester vs Syndicus

“Doet een rentmeester dan niet hetzelfde als een syndicus?” horen wij vaak…
Het verschil is dat wij, als rentmeester, verantwoordelijk zijn voor de privatieve delen. Ter vergelijking; de syndicus treedt op als verantwoordelijke voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw in mede-eigendom. Denk bijvoorbeeld maar aan een storing in de lift.

We werken uiteraard nauw samen met de (eventuele) syndicus van uw gebouw zodat uw huurders een goede service krijgen en uw gebouw zijn waarde behoudt. 

Persoonlijk advies

Het optimale rendement uit uw vastgoedinvestering halen, dat is ons gezamenlijke doel. Daarom helpen we ook met advies inzake:
- Renovatiebegeleiding
- Analyse: verkoop vs grondige renovatie
- Begeleiding bij eventuele verkoop, her- en/ of financiering

Tarieven

Het tarief voor rentmeesterschap bedraagt 7% exclusief btw op de geïnde huurinkomsten. Is er leegstand in een van de eigendommen hoeft u ons hiervoor niet te betalen.

Heeft u nog geen huurder(s) gevonden? Geen probleem! Wij begeleiden u doorheen het gehele verhuurtraject. Van de begeleiding van bezoeken, een grondige screening van potentiële huurders, tot het opstellen van het huurcontract en het organiseren van de huurwaarborg en plaatsbeschrijving. Deze services  worden gratis of aan een sterk verlaagd aangeboden in combinatie met rentmeesterschap:

Verhuuropdracht

:

 500,00 EUR

Plaatsbeschrijving appartement

:

 50,00 EUR

Huuruittrede

:

 gratis

EPC-rapport

:

 gratis

registratie huurcontract

:

 gratis